Vazníky a jejich výroba

Vazníky vyrábíme z dřevin smrk a jedle, z řeziva vzduchosuchého vlastní produkce.

Vazníky Technologie výroby je lisování za pomoci styčníkových desek s prolisovanými trny. Řezivo se též impregnuje proti škůdcům Bochemitem QB. Na provoze lze z důvodů následné přepravy kamionem vyrobit vazníky do délky cca 22 m. Delší se vyrábí půlené a spojují se lisováním až na stavbě. Tvary vazníků jsou dle přání investora – například sedlový, pultový, obloukový, nůžkový či přímočarý. Dle druhu použité krytiny, sněhové a větrné oblasti navrhujeme sílu použitého materiálu a tvar vazníků.

Statika vazníků

V úvahu se musí brát též vzdálenost a počet podpor a následné zatížení izolací, podhledy apod. Takto zpracovaný návrh vazníků počítačovým programem podléhá schválení statikem a poté zadáno do výroby.

Vazníky a jejich montáž

Při montáži na staveništi se vazníky ukládají jeřábem na nosné podpory a rozmístí na příslušnou rozteč, cca po 1 m. Poté se kotví pohyblivou a pevnou kotvou a zavětrují příčným a podélným větrováním dle statického výpočtu. Poté může probíhat bednění, laťování, montáž fólií, krytiny apod. Výroba vazníků všech druhů je nosným programem naší firmy. Na přání zákazníka vyrábíme a montujeme též pohledové hoblované.

Vazníky - fotogalerie referencí

Vazníky montáž Detailní pohled Detailní pohled 2 Střecha
Střecha 2 Vazníky na střeše Další ilustrační obrázek Ilustrační obrázek vazníku

Certifikáty

Máte-li zájem o vazníky. Kontaktujte nás.